uzgodniony
Za twoją zgodą ta strona korzysta z plików cookie i usług zewnętrznych dostawców. Wybierz, w jakim stopniu się zgadzasz. [Więcej informacji] session cookies trwałe pliki cookie usługi zewnętrzne tylko teraz usługi zewnętrzne zawsze
Aktualne warunki
Aktualne warunki przed, po i w czasie zastosowania herbicydów mają wpływ na wrażliwość roślin i skuteczność zastosowanych herbicydów. Dawka herbicydów zostanie odpowiednio dopasowna.

Wilgotność gleby (zwłaszcza deszcz po zabiegu) zwiększa skuteczność herbicydów działających przez glebę. Wilgotność liści (deszcz, mgła, wilgotne powietrze) zmniejsza natężenie nalotu wosku na liściach i zwiększa wrażliwość roślin.
najwyższa temperatura dnia
Wysokie temperatury po zabiegu powodują stres roślin, w szczególności po poprzedzającej chłodnej fazie. Niskie temperatury po zabiegu prowadzą do rozkładu herbicydów i odpowiedniego obciążenia roślin.
zachmurzenie
Intensywność światła wpływa na wrażliwość roślin na substancje aktywne działające przez liść (szczególnie desmedifam). Z dugiej strony we współdziałaniu z temperaturą zmienia się warstwa wosku na roślinach. Zachmurzenie po zabiegu w zależności od pory zabiegu w ciągu dnia można ocenić w sposób różnorodny.
mróz
Mróz zwiększa wrażliwość roślin, po zabiegu więcej niż przed.
różnica dzień - noc
Duże różnice dzień-noc obciążają rośliny, niezależnie od najwyższej temperatury dnia.
wzrost roślin
Uszkodzone w fazie wzrostu buraki cukrowe (na skutek zimna, wilgoci,…) reagują w sposób wrażliwy na późniejsze zabiegi herbicydami. Także silnie rosnące buraki są wrażliwe, ponieważ brakuje wówczas ochronnej warstwy wosku. Przy tym młode rośliny są bardziej wrażliwe niż starsze, ponieważ u nich względny wzrost jest większy.
termin zabiegów
Im krótszy przedział czasowy pomiędzy zabiegiem i następujacej, wysokiej intensywności światła, tym bardziej wrażliwie reagują rośliny. Mgła podczas zabiegu zwiększa ten efekt.
działanie następcze herbicydów
Występujące jeszcze działanie substancji aktywnych doglebowych (np. z powodu suszy, przedawkowania) jest brane pod uwagę przy ustalaniu dawek do kolejnego zabiegu. Nie dotyczy to 2 części dawki przy tzw splitingu.
sorbcja gleby (zaw. próchnicy, iłu)
Iły i próchnica wiążą (dezaktywują) herbicydy działające przez glebę. Normalna zawartość próchnicy 1,7 do 2,7 %, normalna zawartość iłu 15 do 30 %. Ilość herbicydów działajacych przez glebę odpowiednio jest dopasowana.
Wilgotność gleby (zwłaszcza deszcz po zabiegu) zwiększa skuteczność herbicydów działających przez glebę. Wilgotność liści (deszcz, mgła, wilgotne powietrze) zmniejsza natężenie nalotu wosku na liściach i zwiększa wrażliwość roślin.

Aktualne warunki przed, po i w czasie zastosowania herbicydów mają wpływ na wrażliwość roślin i skuteczność zastosowanych herbicydów. Dawka herbicydów zostanie odpowiednio dopasowna.
Wysokie temperatury po zabiegu powodują stres roślin, w szczególności po poprzedzającej chłodnej fazie. Niskie temperatury po zabiegu prowadzą do rozkładu herbicydów i odpowiedniego obciążenia roślin.

Aktualne warunki przed, po i w czasie zastosowania herbicydów mają wpływ na wrażliwość roślin i skuteczność zastosowanych herbicydów. Dawka herbicydów zostanie odpowiednio dopasowna.
Intensywność światła wpływa na wrażliwość roślin na substancje aktywne działające przez liść (szczególnie desmedifam). Z dugiej strony we współdziałaniu z temperaturą zmienia się warstwa wosku na roślinach. Zachmurzenie po zabiegu w zależności od pory zabiegu w ciągu dnia można ocenić w sposób różnorodny.

Aktualne warunki przed, po i w czasie zastosowania herbicydów mają wpływ na wrażliwość roślin i skuteczność zastosowanych herbicydów. Dawka herbicydów zostanie odpowiednio dopasowna.
Mróz zwiększa wrażliwość roślin, po zabiegu więcej niż przed.

Aktualne warunki przed, po i w czasie zastosowania herbicydów mają wpływ na wrażliwość roślin i skuteczność zastosowanych herbicydów. Dawka herbicydów zostanie odpowiednio dopasowna.
Duże różnice dzień-noc obciążają rośliny, niezależnie od najwyższej temperatury dnia.

Aktualne warunki przed, po i w czasie zastosowania herbicydów mają wpływ na wrażliwość roślin i skuteczność zastosowanych herbicydów. Dawka herbicydów zostanie odpowiednio dopasowna.
Uszkodzone w fazie wzrostu buraki cukrowe (na skutek zimna, wilgoci,…) reagują w sposób wrażliwy na późniejsze zabiegi herbicydami. Także silnie rosnące buraki są wrażliwe, ponieważ brakuje wówczas ochronnej warstwy wosku. Przy tym młode rośliny są bardziej wrażliwe niż starsze, ponieważ u nich względny wzrost jest większy.

Aktualne warunki przed, po i w czasie zastosowania herbicydów mają wpływ na wrażliwość roślin i skuteczność zastosowanych herbicydów. Dawka herbicydów zostanie odpowiednio dopasowna.
Im krótszy przedział czasowy pomiędzy zabiegiem i następujacej, wysokiej intensywności światła, tym bardziej wrażliwie reagują rośliny. Mgła podczas zabiegu zwiększa ten efekt.

Aktualne warunki przed, po i w czasie zastosowania herbicydów mają wpływ na wrażliwość roślin i skuteczność zastosowanych herbicydów. Dawka herbicydów zostanie odpowiednio dopasowna.
Występujące jeszcze działanie substancji aktywnych doglebowych (np. z powodu suszy, przedawkowania) jest brane pod uwagę przy ustalaniu dawek do kolejnego zabiegu. Nie dotyczy to 2 części dawki przy tzw splitingu.

Aktualne warunki przed, po i w czasie zastosowania herbicydów mają wpływ na wrażliwość roślin i skuteczność zastosowanych herbicydów. Dawka herbicydów zostanie odpowiednio dopasowna.
Iły i próchnica wiążą (dezaktywują) herbicydy działające przez glebę. Normalna zawartość próchnicy 1,7 do 2,7 %, normalna zawartość iłu 15 do 30 %. Ilość herbicydów działajacych przez glebę odpowiednio jest dopasowana.

Aktualne warunki przed, po i w czasie zastosowania herbicydów mają wpływ na wrażliwość roślin i skuteczność zastosowanych herbicydów. Dawka herbicydów zostanie odpowiednio dopasowna.
W zależności od terminu zabiegu dopuszczalne
herbicydy względnie ich dawki mogą się zmieniać

Aktualne warunki przed, po i w czasie zastosowania herbicydów mają wpływ na wrażliwość roślin i skuteczność zastosowanych herbicydów. Dawka herbicydów zostanie odpowiednio dopasowna.
Uzupełnić lub sprawdzić dane!
Brak dostępnych informacji dot. tego chwastu
Brak dostępnych informacji dot. tego chwastu jednoliściennego
Wskazanie:
Powierzchnie o takim samym zachwaszczeniu i sorbcji gleby ująć razem!

2020-02-27

LIZ-Herbicyd 2020 PL
Pytania/Pomoc: 601795653, 0-655752637

Porada:

Chwast / Stadium

Buraki cukrowe

!

Chwasty dwuliścienne(1-5)=trudność zwalczania

!

Info

!

Info

!

Info

!

Info

!

Info

!

Info

!

Info

Chwasty jednoliścienne(1-5)=trudność zwalczania

!

Info

!

Info

!

Info

Aktualne warunki

Info

48 godz przed zabiegiem

48 godz po zabiegu

zachmurzenie

!

zachmurzenie

mróz

!

mróz

wilgotność

!

max. temp. dzienna

różnice dzień - noc

rozwój roślin

!

działanie następcze herbicydów

!

sorbcja gleby (zaw. próchnicy, iłu)

!

czas zabiegu

!

bardzo mała

wrażliwość roślin

wysoka

wynik

l, kg/ha

dzisiaj

1.cz.dawki

+ 2.cz.dawki**

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 +

oddzielnie * :

Średnie koszty PLN/ha

+

Zabieg aktualnie niepotrzebny

Odległość od obróbki wstępnej powinna wynosić co najmniej 7 dni.

1. Część najwcześniej 7 dni po przygotowaniu

** 2 część dawki za 3-5 dni z uwzgl. aktualnych warunków, w przeciwnym kieruneku jazdy

Ewent.w krótkim czasie powt. zabieg herbicydowy!

Dzisiaj nie opryskiwać, jutro rano ponownie przeanalizować warunki zabiegu !

W całym systemie ochrony zastosować conajmniej 2.800 g metamitronu lub 3.100 g chlorydazonu!

W całym systemie ochrony zastosować conajmniej 2.800 g metamitronu lub 2.700 g chlorydazonu!

Spectrum do 6 liści właściwych buraków dopuszczone tylko z Rebell

od 6 liści właściwych dodatkowo Spectrum do zabezpieczenia przeciw wtórnemu zachwszczeniu (mieszanki bez oleju i płynnych środków wspomagających)

Ostrożeń polny zwalczać (ewentualnie oddzielnie) od wysokości 15 cm !

** 2. cz. dawki przy przyjętych warunkach przesunąć!

na glebach lekkich i bardzo lekkich nie stosować dawek Pyraminu i Kosyniera

Roundup SL 360 z 150-200 l wody/ha i 1-1,5 l AS 500 SL/ha

* gdy perz ma przynajmniej wysokość 15-25 cm

* Graminicyd 2 dni przed lub 5-7 dni po herbicydach ( kolejność wg nasilenia )

oddzielny zabieg na perz

oddzielny zabieg z powodu dużej wrażliwości

oddzielny zabieg z powodu dużych chwastów jednoliściennych

oddzielny zabieg z powodu uszkodzonych buraków

oddzielne zastosowanie z powodu agresywności mieszanki herbicydowej

Uwaga na rejestrację preparatów!