afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie] session cookies permanente cookies externe services alleen nu externe diensten altijd
actuele weersomstandigheden
De actuele weersomstandigheden voor, bij en na de herbicidetoepassing hebben invloed op de gevoeligheid van de planten en de werking van de gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. De dosering wordt dienovereenkomstig aangepast.
bewolking
De lichtintensiteit beïnvloed de gevoeligheid van de planten voor via het blad werkende werkzame stoffen (vooral desmedifam). Daarnaast heeft de temperatuur invloed op de waslaag van de plant. De invloed van de bewolking na de bespuiting verschilt per behandelingstijdstip binnen een dag.
vorst
Vorst verhoogt de gevoeligheid van de planten, na de behandeling nog meer dan ervoor.
vochtigheid
Vocht (regen, dauw, hoge luchtvochtigheid) vermindert de dikte van de waslaag en verhoogt de gevoeligheid van planten.
max. temperatuur
Hoge temperaturen na de behandeling bevorderen stress voor de planten, in het bijzonder na een voorafgaande koele periode. Lage temperaturen na de bespuiting zorgen voor een langzamere afbraak van het herbicide en daardoor voor meer stress voor de plant.
dag-nacht-verschil
Grote dag-nacht-verschillen belasten de planten, onafhankelijk van de maximale dagtemperatuur.
plantengroei
Slechtgroeiende suikerbieten (door kou, vocht, ...) reageren gevoelig op onkruidbespuitingen. Maar ook sterk groeiende bieten zijn gevoelig, omdat de beschermende waslaag ontbreekt. Jonge planten zijn daarvoor gevoeliger dan oudere, omdat de aangroei van nieuw blad (zonder waslaag) relatief groter is.
nawerking herbiciden
Men dient bij de komende behandeling rekening te houden met nog bestaande bodemwerking (bijvoorbeeld als gevolg van droogte of een overdosis).
bodemadsorptie (humus-, lutumgehalte)
Lutum en organische stof binden (inactiveren) bodemherbiciden. Normaal humusgehalte: 1,7 tot 2,7%, normaal lutumgehalte 15 tot 30%. Als de gehalten hiervan afwijken moet de herbicidedosering aangepast worden.
behandelingstijdstip
Hoe korter de tijd tussen twee behandelingen, bij hoge lichtintensiteit, hoe gevoeliger de planten reageren. Dauw bij de bespuiting versterkt het effect.
behandelingstijdstip na opkomst
Afhankelijk van het behandelingstijdstip kunnen de (toegelaten) herbiciden en/of hoeveelheden variëren.
Vocht (regen, dauw, hoge luchtvochtigheid) vermindert de dikte van de waslaag en verhoogt de gevoeligheid van planten.

De actuele weersomstandigheden voor, bij en na de herbicidetoepassing hebben invloed op de gevoeligheid van de planten en de werking van de gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. De dosering wordt dienovereenkomstig aangepast.
Hoge temperaturen na de behandeling bevorderen stress voor de planten, in het bijzonder na een voorafgaande koele periode. Lage temperaturen na de bespuiting zorgen voor een langzamere afbraak van het herbicide en daardoor voor meer stress voor de plant.

De actuele weersomstandigheden voor, bij en na de herbicidetoepassing hebben invloed op de gevoeligheid van de planten en de werking van de gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. De dosering wordt dienovereenkomstig aangepast.
De lichtintensiteit beïnvloed de gevoeligheid van de planten voor via het blad werkende werkzame stoffen (vooral desmedifam). Daarnaast heeft de temperatuur invloed op de waslaag van de plant. De invloed van de bewolking na de bespuiting verschilt per behandelingstijdstip binnen een dag.

De actuele weersomstandigheden voor, bij en na de herbicidetoepassing hebben invloed op de gevoeligheid van de planten en de werking van de gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. De dosering wordt dienovereenkomstig aangepast.
Vorst verhoogt de gevoeligheid van de planten, na de behandeling nog meer dan ervoor.

De actuele weersomstandigheden voor, bij en na de herbicidetoepassing hebben invloed op de gevoeligheid van de planten en de werking van de gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. De dosering wordt dienovereenkomstig aangepast.
Grote dag-nacht-verschillen belasten de planten, onafhankelijk van de maximale dagtemperatuur.

De actuele weersomstandigheden voor, bij en na de herbicidetoepassing hebben invloed op de gevoeligheid van de planten en de werking van de gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. De dosering wordt dienovereenkomstig aangepast.
Slechtgroeiende suikerbieten (door kou, vocht, ...) reageren gevoelig op onkruidbespuitingen. Maar ook sterk groeiende bieten zijn gevoelig, omdat de beschermende waslaag ontbreekt. Jonge planten zijn daarvoor gevoeliger dan oudere, omdat de aangroei van nieuw blad (zonder waslaag) relatief groter is.

De actuele weersomstandigheden voor, bij en na de herbicidetoepassing hebben invloed op de gevoeligheid van de planten en de werking van de gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. De dosering wordt dienovereenkomstig aangepast.
Hoe korter de tijd tussen twee behandelingen, bij hoge lichtintensiteit, hoe gevoeliger de planten reageren. Dauw bij de bespuiting versterkt het effect.

De actuele weersomstandigheden voor, bij en na de herbicidetoepassing hebben invloed op de gevoeligheid van de planten en de werking van de gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. De dosering wordt dienovereenkomstig aangepast.
Men dient bij de komende behandeling rekening te houden met nog bestaande bodemwerking (bijvoorbeeld als gevolg van droogte of een overdosis).

De actuele weersomstandigheden voor, bij en na de herbicidetoepassing hebben invloed op de gevoeligheid van de planten en de werking van de gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. De dosering wordt dienovereenkomstig aangepast.
Lutum en organische stof binden (inactiveren) bodemherbiciden. Normaal humusgehalte: 1,7 tot 2,7%, normaal lutumgehalte 15 tot 30%. Als de gehalten hiervan afwijken moet de herbicidedosering aangepast worden.

De actuele weersomstandigheden voor, bij en na de herbicidetoepassing hebben invloed op de gevoeligheid van de planten en de werking van de gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. De dosering wordt dienovereenkomstig aangepast.
Afhankelijk van het behandelingstijdstip kunnen de (toegelaten) herbiciden en/of hoeveelheden variëren.

De actuele weersomstandigheden voor, bij en na de herbicidetoepassing hebben invloed op de gevoeligheid van de planten en de werking van de gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. De dosering wordt dienovereenkomstig aangepast.
Invoer aanvullen of controleren
Geen informatie beschikbaar voor dit onkruid
Geen informatie beschikbaar voor dit gras
aanwijzing:
Percelen met dezelfde veronkruiding en bodemadsorptie samenvoegen.

2020-03-02

IRS-LIZ-Onkruidbeheersing 2020 NL
Vragen/help tel.: 0165 516 082

advies:

onkruid / stadium

suikerbiet

!

onkruidenbestrijdbaarheid (1-5)

!

Info

!

Info

!

Info

!

Info

!

Info

!

Info

!

Info

grassenbestrijdbaarheid (1-5)

!

Info

!

Info

!

Info

actuele weersomstandigheden

info

in de laatste dagen

in de komende dagen

bewolking

!

bewolking

vorst

!

vorst

vochtigheid

!

max. temperatuur

dag-nacht-verschil

plantengroei

!

nawerking herbiciden

!

bodemadsorptie (humus-, lutumgehalte)

!

behandelingstijdstip

!

zeer gering

gevoeligheid planten

hoog

resultaat

l, kg/ha

vandaag

1e bespuiting

+ 2e bespuiting**

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 +

apart * :

middelkosten €/ha

+

geen behandeling nodig op dit moment

Behandlung frühestens 7 Tage nach Vorbehandlung.

2. Teilgabe frühestens 7 Tage nach Vorbehandlung.

** volgende behandeling in 3-5 dagen +/- verhoging/reductie, in tegengestelde richting

Eventueel snelle herbehandeling noodzakelijk!

Vandaag niet spuiten, spuitomstandigheden morgen opnieuw beoordelen!

Minstens 2800 g metamitron in de combinatie (1 Rebell Ultra kan 0,5 Goltix Gold vervangen)(geldt niet in NL)

Minstens 2500 g metamitron in de combinatie (1 Rebell Ultra kan 0,6 Goltix 700 vervangen)(geldt niet in NL)

Spectrum (Frontier Optima) tot 6-bladstadium bieten alleen toegelaten in combinatie met Rebell (Fiesta)

kein Chloridazon in S2 und im Zuströmbereich von Grundwasser!

vanaf 6-blad bieten evt. extra Spectrum (Frontier Optima) voor nawerking (combinaties zonder olie of FHS)

Goltix Queen is niet toegestaan in waterbeschermingsgebieden

Centium kan witgeelverkleuring veroorzaken

In plaats van Frontier Optima is Dual Gold 960 EC ook mogelijk. Dual Gold 960 EC mag echter niet op zandgrond (toelating).

grote akkerdistel vanaf 15-20 cm hoogte apart behandelen!

** volgende deelbehandeling met deze omstandigheden verplaatsen!

Geen toepassing van Rebell Ultra (niet in NL) op bodemtypes S, uS en tS

* zodra kweek 15-25 cm hoog is

* grassenbestrijdingsmiddel 2 dagen voor of 5-7 dagen na onkruidbestrijding (belangrijkste bespuiting eerst)

Aparte bespuiting vanwege kweek

Aparte bespuiting vanwege hogere gevoeligheid

Aparte bespuiting vanwege uitstoeling

Aparte bespuiting vanwege aangetaste bieten

Aparte bespuiting vanwege aggressieve herbicidencombinatie

boven 5% organische stof werken bodemherbiciden slecht

Let op Wettelijk Gebruiksvoorschrift!